SPIRAL WOUND GASKET

Gioăng kim loại spiral wound gasket
Vui lòng liên hệ

Gioăng kim loại spiral wound gasket

Gioăng kim loại 3 vòng Class300, James Walker
Vui lòng liên hệ

Gioăng kim loại 3 vòng Class300, James Walker

Gioăng kim loại chì 2 vòng class 150,300
Vui lòng liên hệ

Gioăng kim loại chì 2 vòng class 150,300

Hỗ trợ trực tuyến

SHEET JOINTING TEADIT 
KITZ CORP. (Japan)
YOSHITAKE INC. (Japan)

SEACH IN FACEBOOK

CÔNG TY TNHH LÊ BAN
Add : Số 157 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng , TP Hà Nội
Số 116 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
SĐT: 0989 79 45 88

Linhnq.leban@gmail.com    
Linh.nguyenquang.hn2@leban.com.vn