THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Đăng vào 26/09/2021 lúc 09:56
    Tài khoản thanh toán

XIN QUÝ KHÁCH HÀNG CHUYỂN TIỀN TẠI TÀI KHOẢN:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÊ BAN

SỐ TK: 100114851005075

NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI